Thư viện Khoa Học Xã hội

http://libsiss.org.vn


Thư mục Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 1981

Thư mục Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 1981
Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam đang thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học xã hội về Đồng bằng Sông Cửu Long cùng với chương trình nghiên cứu về Thành phố Hồ Chí Minh. Các chương trình nghiên cứu dài hạn này quy tụ các ngành khoa học trong Viện và phối hợp với một số cơ quan nghiên cứu và giảng dạy khác để phục vụ việc thực hiện Nghị quyết số 148-CP ngày 7-4-1981 của Hội đồng Chính phủ: xây dựng Đồng bằng Sông Cửu Long, một trọng điểm số 1 về lương thực và thực phẩm của cả nước, thành một vùng kinh tế nông công nghiệp giàu có, kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng Đồng bằng Sông Cửu Long là đẩy mạnh thực hiện 3 cuộc cách mạng: Cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuậ t, cách mạng văn hóa - tư tưởng, mà cách mạng khoa học  - kỹ thuật là then chốt. Cho nên việc nghiên cứu, điều tra cơ bản vùng này phải có sự phối hợp toàn diện của nhiều ngành nhiều cơ quan khoa học của cả nước, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật.
Để kịp thời phục vụ chương trình nghiên cứu Đồng bằng Sông Cửu Long của Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan khác, Thư viện Viện Khoa học xã hội cho phát hành tập Thư mục Đồng bằng Sông Cửu Long.
Tập thư mục Đồng bằng Sông Cửu Long này là thư mục khoa học chỉ bao gồm những sách, chương sách, báo cáo tờ trình khoa học, các bài tạp chí, các luận văn khoa học chuyên nói về Đồng bằng Sông Cửu Long hoặc có đề cập tới Đồng bằng Sông Cửu Long. Bên cạnh phần chính, Thư viện khoa học xã hội cũng cho ấn hành phần phụ của Thư mục bao gồm mục lục các bài báo hàng ngày, hàng tuần và mục lục các văn bản gồm tài liệu lưu trữ như các chỉ thị, nghị định, sắc lệnh của các chính quyền củ... có liên quan đến Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Nguồn tin: Thư viện khoa học xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây